Logomuzun Hikayesi

Bursa 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti logo tasarımında, Türk mimarisinin görkemli eserleri arasında yer alan, Selçuklu döneminden Osmanlı devrine uzanan bir medeniyetin temsili olan ‘Taç Kapı’  figüründen ilham alındı.

Geleneksel ve modern çizgiler harmanlanarak hazırlanan tasarımda ilk kez Türk ismini kullanan Göktürkler ve son olarak Türk ismini kullanan Türkiye Cumhuriyeti’nin ortak noktada buluşturulması amaçlanmıştır. Logo çalışmasında Göktürk alfabesi ile yazılan Bursa yazısı da bu harmanın bir göstergesi olarak karşımıza çıkmaktadır.

Logo ne anlatıyor?

Taç kapılar, döneminin önemli yapılarının görkemli girişleri için kullanılan mimari unsurlardır. Taç kapıların üzerine yapılan süslemeler, geometrik şekiller; yıldız sistemleri olarak adlandırılan kurgu ve sekizgenler, sonsuzluk anlayışının ve döngüselliğin bir ifadesi olmuştur. Bu sonsuzluk ifadesinden yola çıkarak Osmanlı Devleti’nin ilk payitahtı olan Bursa’nın, sahip olduğu tarihi ve kültürel değerlerin gelecek nesillere taşınması durumu, sonsuzluk ifadesi ile bağdaştırılmıştır.

İpek Yolu’nun batıdaki son noktası, doğudan ve batıdan gelen kervanların en önemli durağı olan ve ipek borsasının merkezi konumundaki Koza Han’ın girişindeki taç kapı, yapısı itibari ile Türk dünyasındaki ve Tarihi İpek Yolu üzerindeki emsallerinden farklılıklar göstermektedir.

Koza Han taç kapısının tasvirinde kullanılan renkler de orijinal taç kapıda olduğu gibi özel olarak seçilmiştir. Kahverengi detaylarla köklü tarihimize ışık tutulurken, turkuaz renk detayları da Türklerin imzasını taşıyan çok özel bir renk olarak dikkat çekmektedir.

Logo da ayrıca “Bursa Türk Dünyası Kültür Başkenti” yazısının genel tasarım dilindeki geleneksel tavrın aksine daha modern bir çizgide olduğu görülmektedir.  Burada tercih edilen tasarım üslubu ile geleneksel ve modern öğeler aynı potada eritilmiştir.

2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa için hazırlanan logo çalışmasına anlam itibarıyla bakıldığında ise kadim şehir Bursa’nın Türk dünyasına ve dünyaya açılan yüzü, kapısı olduğu ifade edilmektedir. 

Koza Han’daki Taç Kapı figüründen yola çıkılarak hazırlanan Logo’da Bursa’nın tarihe, Türk dünyasına, geleneksel Türk sanatlarına, kültürüne açılan bir kapı olduğu mesajı verilmeye çalışılmıştır.

Logomuzu İndirmek İçin Tıklayınız